Drogi Kliencie,

Zgodnie z obowiązkiem  informacyjnym nałożonym na naszą firmę na mocy art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Kim jest administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028 Al. Stanów Zjednoczonych 53 (zamiennie: “Spółka”). Osoba odpowiedzialna / Inspektor Ochrony Danych: Marek Latkowski.

Jak możesz się skontaktować z administratorem Twoich danych w Spółce?

Za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@deadsea.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o., Warszawa, 04-028 Al. Stanów Zjednoczonych 53.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych i ich podstawa prawna?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania, realizacji i zachowania relacji handlowych pomiędzy Tobą a Spółką, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką na sprzedaż towarów lub świadczenie usług oferowanych przez Spółkę, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, marketingu bezpośredniego, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie. Twoje dane osobowe przetwarzane są także w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych narzuconych Spółce stosownymi regulacjami prawnymi.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twój adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres dostawy zamówionych towarów / usług, numer telefonu i inne dane, które nam podałeś celem realizacji zamówienia / zamówień oraz numer identyfikacyjny i numer Twojego zamówienia, który Tobie nadaliśmy. Na bazie identyfikatora i / lub numeru zamówienia przetwarzamy również dane wynikające z Twoich reakcji na dane treści marketingowe w tym statystyki kliknięć i otwarć. W celu tworzenia segmentów użytkowników przetwarzamy także adresy IP.

Komu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe powierzamy naszym partnerom biznesowym świadczącym dla nas usługi podwykonawcze takie jak hosting, obsługa / wysyłka e-maili, wiadomości SMS, agencje reklamowe, domy medialne, firmy kurierskie, poczta, firmy transportowe, w tym kolej, linie lotnicze, itp. Ponadto Spółka jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar RP?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojego zamówienia, w tym sytuacji, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała udziału podwykonawców Spółki posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa?

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego i będą przechowywane oraz przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub możesz skorzystać prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, użyj adresu email iodo@deadsea.pl w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów, alertów, informacji o nowościach, przecenach i promocjach. Wszystkie wiadomości promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.

W celu wyegzekwowania przysługujących Tobie praw kieruj swoje żądanie pod adres email: iodo@deadsea.pl.