Polityka prywatności Sklepu Internetowego "MERACTIV" prowadzonego pod domeną deadsea.pl

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego MERACTIV www.deadsea.pl są przetwarzane przez Dead Sea Jordan Trade International  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al Stanów Zjednoczonych 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000253718, NIP 113-26-11-244, REGON 140485078, kapitał zakładowy 60000zł, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powierzone Sklepowi Internetowemu MERACTIV dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujący sposób:

* dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym MERACTIV, złożenia zamówienia oraz jego realizacji.

* dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie oraz przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej przewidzianej przepisami prawa.

* dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firma księgowa, firmy kurierskie, firmy transportowe (transport morski, lądowy, powietrzny), operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, wyłącznie celu realizacji zamówienia.

* dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

* dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego MERACTIV, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

* dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego MERACTIV lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego MERACTIV lub produktów znajdujących się w jego ofercie, mogą zostać użyte komentarze Klientów.

* dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym MERACTIV, przez stronę internetową, są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do kierowanych przez niego zapytań.

* dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

* za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

Dane powierzone Sklepowi Internetowemu MERACTIV podlegają prawu do ich wglądu, prawu żądania ich aktualizacji oraz prawu żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Można również zwrócić się do Sklepu Internetowego MERACTIV z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@deadsea.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym MERACTIV deadsea.pl. W  przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera - można to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”) lub kontaktując się ze sklepem używając adresu biuro@deadsea.pl.  Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

                                                    II. Zasady bezpieczeństwa

Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Sklep dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

* poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

* uzyskane tylko dla jasno określonych celów i nie przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,

* adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

* dokładne i aktualne,

* nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

* przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

* bezpiecznie przechowywane,

* nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dodatkowo, dla własnego bezpieczeństwa, należy pamiętać o:

* ustanowieniu loginu i hasła do  konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

* wylogowaniu się ze strony Sklepu Internetowego MERACTIV www.deadsea.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Sklepu. Wylogowanie ze strony Sklepu www.deadsea.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

* zachowaniu loginu i hasła do konta klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

* korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

* korzystaniu ze strony i Sklepu Internetowego MERACTIV wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane;

* w przypadku konieczności skorzystania ze strony Sklepu Internetowego MERACTIV za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, prosimy pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba która będzie korzystała z komputera.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie.

Podczas korzystania  ze Sklepu Internetowego MERACTIV na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego MERACTIV tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do przewidywanych zainteresowań Klienta. Dodatkowo, dzięki plikom cookies, możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia stałe poprawianie funkcjonalności Sklepu, zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Zdecydowana większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Indywidualnego określenia warunków i zakresu korzystania z plików cookies można dokonać za pomocą własnych ustawień przeglądarki internetowej poprzez ograniczenie lub wyłączenie zapisywania plików cookies. Należy przy tym jednak pamiętać, że ograniczenie lub całkowite wyłączenie zapisywania plików cookies może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Sklepu MERACTIV, o czym niżej.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy i w jakim celu?

* pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego MERACTIV, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu klienta korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe;

* pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

* pliki statystyczne umożliwiające zbieranie przez Sklep informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

* pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie ustawień Klienta i jego preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta nie będzie m.in. każdorazowo występować potrzeba wpisywania loginu i hasła, zostaną także wyświetlone produkty dostosowane do przewidywanych zainteresowań Klienta itp.;

* pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter i in.).

IV. Postanowienia i informacje końcowe

W związku z ciągłym postępem techniki, zmianą przepisów prawnych, w tym księgowych i innych, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie. Prosimy zatem Klientów Sklepu Internetowego MERACTIV o zapoznawanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami funkcjonowania Sklepu MERACTIV każdorazowo przed dokonaniem transakcji.